Download persbericht

Ontsteking pijnloos meten met licht: Groot Nederlands onderzoek naar betere controle reuma

Eindhoven, 31 maart 2014 – Binnenkort start een Nederlandse studie waarin de kosteneffectiviteit en doeltreffendheid wordt onderzocht van de HandScan, een optisch apparaat waarmee het verloop van reumatoïde artritis mogelijk beter kan worden gevolgd.
De studie zal worden uitgevoerd onder leiding van het UMC Utrecht in samenwerking met vier algemene ziekenhuizen in dezelfde regio. Met de HandScan kunnen artsen met behulp van rood en infrarood licht gewrichtsontstekingen in de handen van reumapatiënten zien. De HandScan is ontwikkeld door het bedrijf Hemics BV, een spin-off van Philips. De studie wordt financieel ondersteund door het Reumafonds en door het topsectorenbeleid via een LSH Impuls subsidie (TKI toeslag) van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de Life Sciences and Health (TKI LSH).
In een vorige studie in het UMC Utrecht liet een prototype van de HandScan al betere prestaties zien bij de diagnose van gewrichtsontsteking in vergelijking met klinisch onderzoek. Dit suggereert dat de HandScan ook een betere methode zou kunnen zijn voor het volgen van het verloop van reuma bij patiënten. De resultaten van het huidige onderzoek moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat frequente controle en snelle aanpassing van de medicatie waar nodig (zogenaamde ‘tight control’) in de eerste periode na diagnose van reuma het risico op onomkeerbare weefselschade sterk vermindert. Echter, de uitvoering van tight control in de praktijk is gecompliceerd omdat de huidige meetmethoden duur, arbeidsintensief en/of subjectief zijn.
In de studie zullen meer dan honderd patiënten worden gevolgd bij wie kort geleden reumatoïde artritis is vastgesteld. Ziekteactiviteit zal twee jaar lang maandelijks worden gemeten waarbij de behandeling zal worden gebaseerd op de gebruikelijke DAS28-score of op de HandScan meting. Op deze manier kan worden vastgesteld of gebruik van de HandScan een doeltreffende en kosteneffectieve tight control mogelijk kan maken.
Prof. dr. Jaap van Laar, hoofd van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMC Utrecht: "We kijken er naar uit om deze nieuwe technologie in een tight control setting te evalueren. Optische beeldvorming heeft wellicht het potentieel om grootschalige toepassing van tight control praktisch mogelijk te maken, ook in drukke reumatologie praktijken."
Dr. Ingrid Lether, Manager Onderzoek en Innovatie bij het Reumafonds zegt: “Het is wereldwijd de eerste keer dat deze nieuwe en in Nederland ontwikkelde technologie geëvalueerd wordt in een tight control setting. Wij helpen graag, want het heeft de potentie om het leven van reumapatiënten, in Nederland en daarbuiten, positief te beïnvloeden.”
Dr. Wouter Rensen, Hemics’ VP Clinical Application, reageert: “UMC Utrecht heeft onze technologie al in een vroeg stadium geëvalueerd en we zijn erg enthousiast om verder samen te werken met zo'n vooruitstrevend ziekenhuis, dit keer om het nut van de HandScan vast te stellen bij de toepassing van tight control in de klinische praktijk. De betrokkenheid van vier perifere samenwerkende ziekenhuizen kan bovendien het nut aantonen in de dagelijkse praktijk van een algemeen ziekenhuis. Ook zijn we erg blij met de betrokkenheid en steun van het Reumafonds dat staat voor de belangen van patiënten met artritis. We hopen dat onze technologie een verschil kan maken in het leven van veel reumapatiënten."
Op dit moment is er geen medische apparatuur beschikbaar voor niet-invasieve optische beeldvorming die de reumatoloog ondersteunt bij de beoordeling en monitoring van gewrichtsontsteking bij reuma. De scanner die nu in ontwikkeling is meet de bloedstroom in 22 gewrichten van de handen en polsen met behulp van diffuse optische transmissie, in combinatie met een gepatenteerde bloedstroom modulatiemethode. Deze optische technologie is veilig voor de patiënt en de HandScan zal, na toekenning van CE-markering, naar verwachting medio 2014 voor klinisch gebruik beschikbaar komen.

Over Reumatoïde Artritis (RA)
RA is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten, die bij 0,5-1 procent van de wereldpopulatie voorkomt. De ziekte is progressief, vooralsnog ongeneeslijk en daardoor chronisch. RA wordt geassocieerd met het regelmatig opvlammen van de ontstekingen. Onbehandeld geven ze een onomkeerbare schade aan de aangedane gewrichten met op lange termijn gewrichtsdeformatie en functieverlies. Behandeling van RA kent verschillende fasen. Initieel worden goedkope ontstekingsremmende medicijnen voorgeschreven. Als die onvoldoende werken worden andere, meer geavanceerde medicijnen (biologische ontstekingsremmers zoals TNF-blokkerende middelen) gebruikt. Behandeling wordt onder andere gestuurd door metingen van ontstekingsactiviteit, en, als dit afdoende gebeurd, kan onomkeerbare gewrichtsschade voorkomen worden en kunnen ongemak als gevolg van ziekte en medicatie bijwerkingen beperkt blijven. Monitoren van ontstekingsactiviteit is daarom van belang om behandelkosten te verminderen. Dat is belangrijk vanwege het chronische verloop van RA en de hoge kosten van geavanceerde medicijnen.

Over UMC Utrecht
UMC Utrecht is een van de grootste publieke gezondheidszorginstellingen in Nederland. UMC Utrecht heeft de ambitie om een internationaal leidend wetenschappelijk instituut te zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en (bio)medisch onderzoek. Bij het UMC Utrecht werken 11.000 medewerkers aan het voorkómen van ziekte, aan verbetering van de gezondheidszorg, worden nieuwe behandelingsmethoden ontwikkeld en worden bestaande methoden verbeterd; dit allemaal met patiëntveiligheid en kwaliteit als basisprincipes. Voor meer informatie, ga naar www.umcutrecht.nl.

Over het Reumafonds
Het Reumafonds is de grootste financier van  reumaonderzoek in Nederland en financier ongeveer 60% van al het onafhankelijke onderzoek.  Het Reumafonds ondersteunt onderzoek naar alle aandoeningen, met de nadruk op reumatoide artritis, artrose, spondylarthopathieën en jeugdreuma. Daarnaast wordt het gehele spectrum van onderzoek ondersteund, van fundamenteel tot klinisch, met een sterke nadruk op translationeel onderzoek. Voor meer informatie, ga naar www.reumafonds.nl.

Over Hemics
Hemics is een medische technologie bedrijf met activiteiten in de reumatologie. Hemics ambieert een verbetering van kwaliteit van leven van RA-patiënten door de ontwikkeling van beeldvormende apparatuur die de reumatoloog helpt bij het monitoren en behandelen van de ziekte, waarbij de mate van gewrichtsontsteking een belangrijke parameter is. Hemics’ apparatuur is gebaseerd op gepatenteerde optische ontstekingsdetectietechnologie.. Hemics is een spin-off van Royal Philips Electronics, waar de ontstekingsdetectie technologie bedacht en ontwikkeld is. Voor meer informatie, ga naar www.hemics.com.

Over het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Life Sciences Health (TKI LSH)
Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan vernieuwende producten en diensten. De topsector Life Sciences & Health werkt aan de kwaliteit van (dier)gezondheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en meer bedrijvigheid en economische welvaart, bijvoorbeeld door zorgoplossingen te bieden die de kwaliteit van leven vergroten of door te zorgen voor een toegankelijke, betaalbare zorg. Voor meer informatie, ga naar www.lshplaza.nl.

Contact:
UMC Utrecht
Afdeling Persvoorlichting
T: 088 7 555 000
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reumafonds
Drs. Ingrid Lether
T : 020 58 96 430
E : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemics B.V.
Voor meer informatie:
Dr. Petra van den Elsen, arts, MBA, CEO
T: 040 30 20 019
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TKI LSH
Dr. Frans van den Boom, MMO
T: 070 34 95090
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.